:
. /. 20 4
. . . 1,5 30
. /. 50 . 1
. . 400 100
100 /0,5 2-. - 1
VH VARIANT M,
300 - /. . 636 / . 50 10
. -. 3
. . 450 . 1
20 . /- /. 20 / . 1 10


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru