:
. / 5 28
. . 1 , . . 4 1
- /. . 200 . 10
. / 30
. /- / 4 . 1
SUPLASYN 1-SHOT 60 /6 . .
. 50 50
- . . . 3,5 1
- /. 0,25 / . 1 5
. 4 60 7


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru