:
4,3 Ag, 1+1, 9-.
Dr.Frei M-500A
BD PERFUSION 50 , 50
. /. 300 . 50 1
. / 100 120
. 1 . 10
LD-207U
625 / . 2 1
OMRON MIT Elite Plus
- /. 10 / 2 3


, ,
, , : (c) , , 067-9566747