17.06.2018
:
. 400 142 bubchen
. 200 91 bubchen
. 500 10 134 teva
. / 25 156 schwabe
SUPER SENI SMALL 30 349 torunskie zmo
- .12 (224 ) 165
- .12 (224 ) 123
- .9 (320 ) 173
- .13 (483 ) 95
- .16 (700 ) 99
- .13 (317 ) 72
50 / 30 73 hemofarm
. /. 150 50 553 abbott
. 0,25 30 79
- . - 500 . 10 1824 vocate
/- /. 1 . 10 133
ELAST 5 10 , . . 132 tonus elast
- . 50 85 bode chemie
. /. 40 28 138 krka
- /. . 2,2 5 321 heel
- . / 160 + 12,5 14 308 novartis pharm
- . / 80 + 12,5 14 279 novartis pharm
20 /1 . 100 1 112 pharma interna
- /. 1 % . - 15 166 glenmark
IC . 0,05 10 103
IC . 0,02 20 85
. 0,2 % 10 150
0,05 % 25 135 glaxosmithklin
0,05 % 25 135 glaxosmithklin
. 3 / 3 188
, - 3 / . 5 172
SOLO 5 179 ind diagnostic
DUET 94 ind diagnostic
50 / 5 184
. /. , . 17,3 194
() ., 3 182
() ., 2 182
() ., 1 182
UA-777 1727 company
ELAST 5 12 , . . 149 tonus elast
ELAST 3 12 , . . 96 tonus elast
ELAST 5 8 , . . 109 tonus elast
5 107
SUPER SENI PLUS LARGE 10 222 torunskie zmo
SUPER SENI PLUS MEDIUM 10 160 torunskie zmo
SUPER SENI PLUS SMALL 10 147 torunskie zmo
SUPER SENI LARGE 10 171 torunskie zmo
SUPER SENI MEDIUM 10 150 torunskie zmo
SUPER SENI SMALL 10 121 torunskie zmo
SENI SOFT 90 60 5 78 torunskie zmo
SENI LADY SUPER 15 100 torunskie zmo
SENI LADY EXTRA 15 74 torunskie zmo
SENI LADY NORMAL 20 81 torunskie zmo
- . 500 339 bode chemie
- /. . 25 135 phytopharm kle
- . . 20 . 76
. / . 60 412 unipharm
. / . 30 274 unipharm
. 5 , - 173 glenmark
150 . 150 3 241 zentiva
. / 200 709 genom biotech
-. 60 127
. 20 85
. 80 60 97
/. 1 % 15 421 meda pharma
. 100 50 1945 teva
. / 75 20 216 novartis pharm
/ 0,3 % - 5 96 unimed pharma
0,1 % - 5 112 unimed pharma
- /. 3 . 15 , 20 618 egis
- /. 3 . 15 , 4 144 egis
- /. 1 . 5 , 10 111 egis
BELLA PANTY SLIM BLACK AND WHITE 40 125 torunskie zmo
. / 100 4 254.8
. / 100 1 86
. / 50 4 208
10000 . -. 20 120 berlin chemie
2 % - 10 80 unimed pharma
. 50 30 299 pharmascience
. 50 . 250 1437 pharmascience
- 0,5 % - 10 91 unimed pharma
- 2 % . 60 84.31
0,4 % - 10 75 unimed pharma
- /. 100 . 2 30 603 bros
- /. 100 . 2 6 129 bros
. / . 100 301 unipharm
- . 25 76
12 210 herbapol
3 295
2 295
1 295
2 213
1 213
3 247
1 227
2 247
3 213
. / 30 452 woerwag pharma
300 . 15 386 laboratoires
/. - 10 152 glaxosmithklin
 

0.. - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - ..114


, ,