:
0,25 . . / - /. 0,25 ., + . , , 2 . 7
. 100 50
. /- /. 1000 . 100 1
50
- /. 50 - 0,3 1
- - /. 100 . 50 1
VH VARIANT M,
. /- /. 20000 . 1
30 + 15
. /. 5 60 (-)


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru