:
- /. 20 .1, . 2 ,+
/. . 100 / 0,75 , + 2 /.
. /. 420 . 14 1
50 + 15
130 - /. . 500 10
SOWASH SoWash Hydro-Pulser
. /. . 3,6 - 1
- . 100 . 5
/. 600 /5 . 5 1
- /. 6500 0,5 1


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru