:
SOWASH
- . . /- /. 1000 . 1
. / 30 28
5 6
- . 100 . 5
- /. 10 / 2 3
10,8 1
- /. . 2 10
. . 1 , . . 4 1
- /. 250 / . 4 1


, ,
, , : (c) , , email: kievhtm@mail.ru